• 25.05.2020

  Akútny koronárny syndróm

  Akútny koronárny syndróm je spoločným označením viacerých ochorení, ktoré sú spojené s čiastočným alebo úplným zastavením prietoku krvi v tepnách, ktoré vyživujú srdce. Symptómy náhly vznik silnej tlakovej alebo pálivej, pretrvávajúcej bolesti na hrudníku/za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť do oblasti ľavej hornej končatiny až ku prstom, hornej časti brucha, chrbta, do krku alebo sánky. Ďalšie

  • 25.05.2020

  Akútny koronárny syndróm

  Akútny koronárny syndróm je spoločným označením viacerých ochorení, ktoré sú spojené s čiastočným alebo úplným zastavením prietoku krvi v tepnách, ktoré vyživujú srdce. Symptómy náhly vznik silnej tlakovej alebo pálivej, pretrvávajúcej bolesti na hrudníku/za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť do oblasti ľavej hornej končatiny až ku prstom, hornej časti brucha, chrbta, do krku alebo sánky. Ďalšie

  • 18.03.2020

  Inštruktážne videá VUSCH

  Operačná sála     Práca v izolačnej izbe Vychádzanie z izolačnej izby v izolačnom boxe   Ostatné

  • 18.03.2020

  Inštruktážne videá

  Operačná sála     Práca v izolačnej izbe Vychádzanie z izolačnej izby v izolačnom boxe   Ostatné