Povolili sme návštevy v stredu, sobotu a nedeľu

Vážení návštevníci,
v záujme zabezpečenia ochrany zdravia Vás, Vašich blízkych, personálu ústavu a podľa pokynov MZ SR nie je do ústavu povolený vstup návštevníkov, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-19. 
Príznakmi sú, okrem iných, najmä: kašeľ, bolesti hrdla, zvýšená telesná telesná teplota, horúčka, ťažkosti s dýchaním.
Režim návštev pacientov sa mení zo statusu „zákaz“ na status „obmedzené“. Návštevy sú povolené maximálne 2 dospelým osobám, maximálne na 30 minút, iba v čase návštevných hodín. Návštevné dni a hodiny sú: streda, sobota a nedeľa od 14:30 do 16:30 hod.

Podmienkou povolenia návštev

 • je absolvovanie triáže s negatívnym výsledkom epidemiologickej anamnézy, neprítomnosť príznakov respiračnej vírusovej infekcie a doklad o negatívnom testovaní RT-PCR test (do 72 hod.) alebo Ag test (do 24 hod.).
  alebo:
 • Ako výnimku z povinnosti testovania pred vstupom do VÚSCH a.s., akceptujeme:
  a) prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch preukázané dokladom o prekonaní;
  b) stav po zaočkovaní preukázaný dokladom o zaočkovaní:
  * druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Comirnaty Pfizer, Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  * prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  * prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  c) zdravotnú kontraindikáciu na vykonanie odberu vzorky biologického materiálu za účelom testovania na COVID-19 preukázanú dokladom. Výnimka „zdravotná kontraindikácia“ je neplatná v prípade výskytu príznakov možného COVID19 a/alebo pozitívnej epidemiologickej anamnézy za posledných 14 dní.

Protipandemické opatrenia návštevy
Čo robiť ak ste chorý?

Leave a reply