POĎAKOVANIE

Vážené vedenie zdravotníckeho zariadenia VÚSCH, a.s. a I.kardiológickej kliniky-Koronárnej jednotky, s veľkou radosťou sa Vám týmto aspoň takto chcem poďakovať za faktickú záchranu môjho života a následnú vysoko kvalifikovanú odbornú starostlivosť na JIS, izba č.2.
V utorok 13.7.21 hneď ako som sa sám vlastným autom dopravil na parkovisko VÚSCH som v bolestiach a s veľkými dýchacími ťažkosťami, v nevládnom stave pred omdletím ma pracovníci na centrálnom príjme okamžite uložili ich lôžko  a myslím, že už po pár sekundách som už bol  na operačnej sále v rukách veľmi šikovného personálu, ktorý mi mám dojem pod rukami MUDr. KIRSCH Peter aj s jeho asistentkami (žiaľ neviem prepáčte ich menovať) doslova zachránili môj život. Cítil som, že zákrok trval dlho, ale ja som sa tešil tomu, že už som vedel znovu dýchať a že mi ustúpili všetky bolesti. Po zákroku sa ma ujal MUDr. Čarnoký Stanislav, z ktorého som ako šokovaný pacient cítil odbornosť a prehľad na mojich extrémne ohrozeným zdravotným stavom, čo ma samozrejme veľmi upokojilo a podporilo v nádeji, že vhodne dokončí aktívny boj o môj život zo strany MUDr. KIRSCHa.
Moje nádeje o výhru nad zlyhaním môjho srdca sa naplnili veľmi cielenou a odbornou a tiež ľudskou starostlivosťou personálu pracovníkov JISK izby č. 2 o moju osobu. Personál odborných sestier vedených ich pani vedúcou, a hlavne kvalifikovanými usmerneniami MUDr. Čarnokého a MUDr. Prextu a MUDr. Jankajovej mi podľa mňa prinavrátili reálnu nádej prekonať akútny infarkt myokardu a znovu sa začleniť do aktívneho života. Dovoľujem si preto touto cestou takto a týmto poďakovať obetavým pracovníkom centrálneho príjmu, osobitne MUDr. KIRSHovi, osobitne  MUDr. ČARNOKému a MUDr. HUŇAVému, ale aj všetkým obetavým zdr. sestrám (zdr.bratom) izby č. 2 JISKy, ale aj veľmi ochotnému personálu opatrovateliek a osôb, ktoré úprimne ani neviem zaradiť a menovať. Teraz už pokojne pôjdem na druhú, teraz už plánovanú hospitalizáciu, k Vám. Úprimne Vám veľmi pekne ďakujem za všetko čo pre mňa Vaši pracovníci urobili, za všetko čo mi VÚSCHu. Bez zveličenia môžem spokojne konštatovať, že ste mi zachránili život, za čo Vám budem do konca svojich dní mimoriadne vďačný.

P.S.
Nezabudnite prosím môj pozdrav odovzdať vyššie menovaným lekárom, sestrám aj ošetrovateľkám z izby č. 2 JISK.
S úctou spokojný pacient
ŠU

Leave a reply