Poďakovanie

Vážený pán generálny riaditeľ, vážená pani primárka, vážení doktori, zdravotné sestry a celý personál II. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.
Dovoľujem si Vám touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie za obetavú a profesionálnu prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas mojej hospitalizácie na Vašej klinike.
Moje osobitné poďakovanie patrí predovšetkým primárke MUDr. Mariane Dvorožňákovej, MPH, zástupcovi MUDr. Tomášovi Hrabčákovi, rovnako menovaným lekárom: MUDr. Marekovi Kožlejovi, MUDr. Michaele Kapraľovej, všetkým za ich odborný a vysoko profesionálny prístup,
ako aj láskyplné a povzbudivé slová, ktoré ste mi venovali. Tiež musím spomenúť službu všetkých zdravotných sestier a sanitárok, ktorí sa profesionálne a obetavo o mňa starali zvlášť: Ivone, Zuzke a Laďke na II. kardiologickej klinike.
Ďakujem Vám z celého srdca za profesionálnu starostlivosť pri mojej hospitalizácii. Takáto zdravotnícka starostlivosť, akú ste mu poskytli sa vidí iba v špičkových zdravotníckych zariadeniach západnej Európy. Môžete byť vzorom pre ostatné zdravotnícke zariadenia v Európskej únii.
Zachranovať ľudské životy je vzácny dar a patrí Vám za to všetka úcta.
Dovoľte mi, aby som Vám do ďalšej práce poprial veľa úspechov a v osobnom
živote veľa zdravia, lásky, pohody a Božieho požehnania.

So srdečným pozdravom
Roman W.

Leave a reply