Na slová vďaky nikdy nie je neskoro

Vážený pán riaditeľ,

dovoľte mi, aj keď s oneskorením, sa v mene celej rodiny poďakovať.

Dňa 09. 12. 2020 po dvoch týždňoch zbytočného utrpenia v spádovej nemocnici, bola naša mama prevezená do VÚSCH. To, že to vôbec prežila (a následne aj ďalšie komplikácie), bolo dané len z vyššej moci a vďaka úžasným tímom lekárov, sestier, sanitárov i ďalšieho personálu, ktorých na pracovisku máte. Presvedčili sme sa o tom počas troch hospitalizácii a aj kontrolných vyšetrení našej mamky Marty.

Od vyššie spomínaného dátumu sme svedkami úžasného Božieho zázraku, ktorý sa stal vďaka MUDr. Antonovi Berešovi a jeho tímu. V daný deň sa pustil do zdanlivo prehratého boja. Slová vďaky nevyjadria to, čo zostáva v našich srdciach. Jemu i celému tímu z celého srdca ďakujeme za obetu, odvahu a každú námahu s tým spojenú.

Veľké poďakovanie patrí aj personálu kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Nepamätáme si ich mená, no boli úžasní. Prvýkrát v živote sme mali pocit, že „neotravujeme“ aj napriek náročnej službe, vždy s veľkou trpezlivosťou, ochotne odpovedali, vysvetľovali, informovali a hlavne bezpečne monitorovali stav mamky po veľmi náročnej operácii.

Poďakovanie patrí aj personálu z kliniky kardiochirurgie, angiológie a cievnej chirurgie, kde mama bola hospitalizovaná. Nechceme zabudnúť na personál ambulancií, kam prichádzame na opakované kontroly. Prajeme všetkým vo VÚSCHu, aby ste denne boli svedkami veľkých, či malých zázrakov. Rovnako do ďalších dní vyprosujeme veľa zdravia, pokoja, lásky, radosti a sily v tomto neľahkom čase, komplikovanom pandémiou …

Nech Vám Boh neustále žehná a pomáha.
S vďakou a úctou
PhDr. Bernadeta S. a celá rodina

Leave a reply