VĎAKYVZDANIE

Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu, aby vyvolalo dostatočný dojem a zapísalo sa tak ako určité trvalé vlastníctvo do vnútra dotyčného človeka. A myslím, že ešte výraznejšie to platí s poznatkami o zdravotníctve zo strany nás, pacientov.

Viedol som pomerne aktívny život, rekreačne som pravidelne športoval, a práve pri tejto činnosti som od určitej doby začal pociťovať, že niečo so mnou po zdravotnej stránke nie je v poriadku.

Nie je potrebné o tom ďalej rozpisovať, lebo tento list má byť predovšetkým úprimným poďakovaním. O VÚSCH-u som mal dovtedy informácie iba z „druhej ruky“, keďže tu pracuje moja dcéra. Na základe jej rozprávania som mal vytvorený síce určitý obraz, ale chýbalo vlastné prežitie. Nieže by som po tom túžil, ale osud to zariadil napokon tak, že som dostal i túto príležitosť – prežiť na sebe ako pacient síce kratší, ale pre mňa nezabudnuteľný pobyt vo Vašom zdravotníckom zariadení vrátane medicínskeho zákroku, ktorý ma následne zbavil všetkých pociťovaných zdravotných ťažkostí.

Chcem sa touto cestou úprimne poďakovať všetkým zamestnancom, s ktorými som sa dostal nejako do styku: MUDr. Daniela Ondušová, MUDr. Rudolf Sudzina, MUDr. Pavol Žeňuch, MUDr. Anton Farkaš, ale i všetkým ďalším lekárom, zdravotným sestrám, sanitárkam a ďalším členom personálu, ktorých mená nepoznám.

Z môjho pohľadu žiadne iné povolanie nie je možné porovnávať s tým zdravotníckym. V našej rodine máme tiež viacero členov pracujúcich v zdravotníctve ako lekári, či sestry, ale až moje osobné prežitie mi dovolilo hlbšie pochopiť náročnosť a význam práce v tejto oblasti. Ba nenazval by som to ani tak prácou ako priamo poslaním. Poslaním pomáhať blížnym pri navrátení zdravia a často i pri záchrane životov. Vo VÚSCH-u som sa stretol so zamestnancami, ktorí toto svoje poslanie napĺňali s tou najväčšou odbornosťou, ohľaduplnosťou i vcítením sa do prežívania svojich pacientov. Krásne a prosté prejavy ľudskosti a empatie veľkým dielom prispievajú tiež k úspechu pri každej liečbe, a vo Vašom ústave o ne skutočne nebola núdza.

V hlbokej úcte sa skláňam pred Vašou prácou a vyjadrujem radosť nad tým, že tu v Košiciach máme skutočne špičkové zdravotnícke zariadenie jednak po stránke vybavenia najmodernejšími prístrojmi, ale hlavne špičkovými pracovníkmi na všetkých postoch. Ďakujem Vám za Vašu náročnú prácu, za Vašu ľudskosť  a za Vašu náročnú službu blížnym, ktorá je zároveň i obrazom Vás samotných a Vašich odborných, ale predovšetkým ľudských kvalít.

S úctou a vďakou
Peter B.

Leave a reply