SLOVÁ POĎAKOVANIA NÁS VŽDY POTEŠIA

Z veľkého srdca chcem poďakovať  za starostlivosť, ktorá je na odd. arytmológie, za milé slová sestričiek, sanitárok a celému kolektívu za pomoc, ústretovosť, prístup k pacientovi. Izba č. 10 dňa 7. 10. 2021. Príjem MUDr. MÜLLER, PhD. Výmena kardiostimulátora, VEĽKÉ ĎAKUJEM. Ešte väčšie ĎAKUJEM doc. MUDr. Stančákovi za v poradí druhú výmenu stimulátora. Ďakujem MUDr. Sudzinovej za kontroly, starostlivosť, príjemné stretnutia. Celému kolektívu sestričiek, sanitárok, za ich ťažkú prácu s chorými a staršími ľuďmi, pretože vekom sú rôzne ťažkosti. Úsmev, prístup k pacientovi lieči dušu a uzdravuje srdce. Obrovské ďakujem. Prajem Vám veľa síl. Som vďačná za pomoc.

P. S. Prosím môj pozdrav odovzdať menovaným a celému kolektívu arytmológie.

Pacientka, izba č. 10, Alžbeta K.

Leave a reply