POĎAKOVANIE

Dovoľte mi, prosím, aby som sa touto cestou poďakoval za úžasnú starostlivosť, ktorú ste poskytli môjmu otcovi Ing. Mariánovi D. Vďaka patrí celému personálu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a II. Kardiologickej kliniky, zásluhou ktorých sa otec aj napriek pokročilému veku a zložitosti zákroku veľmi rýchlo zotavuje a všetci veríme, že sa mu čoskoro podarí znova sa zapojiť do plnohodnotného života. Za seba chcem takisto veľmi poďakovať za trpezlivý a profesionálny prístup pri komunikácii so mnou ohľadom otcovho stavu; bolo to pre mňa osobitne dôležité v aktuálnej situácii, keď sú len obmedzené možnosti osobne navštíviť pacienta.
S úctou
Mgr. Marek D.

Leave a reply