Poďakovanie

Vážený lekársky, zdravotnícky a rehabilitačný tím Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., chcela by som sa úprimne poďakovať za starostlivosť a opateru pri záchrane môjho života. Oceňujem láskavý a ľudský prístup, profesionálne a odborné vedomosti a zručnosti, vysoké pracovné tempo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti všetkým vašim pacientom.

Viem, že Vaša práca je veľmi ťažká a obetavá a každý deň je pre Vás novou výzvou pri riešení ešte náročnejších úloh. Za Vašu lásku a obetavosť prijmite veľké poďakovanie a uznanie.

Vaša vďačná pacientka.

28. 11. 2021

Leave a reply