Poďakovanie

Vážené riaditeľstvo VÚSCH,

dovoľte sa mi aspoň takouto formou poďakovať za zdravotnú starostlivosť o môjho otca p. M. H., , preloženého z 1. internej kliniky UNLP na 1. kardiologickú kliniku k SKG dňa 18.1.2022 a následne na kliniku cievnej chirurgie k urgentnému operačnému výkonu.

Zvlášť ďakujem p. MUDr. Kirschovi, PhD., p. MUDr. Kubíkovej, PhD., a doc. MUDr. Sihotskému, PhD. za profesionálne odvedenú prácu, ale vyjadrujem úprimné poďakovanie celému lekárskemu a zdravotnému personálu oboch kliník, ktorí aj v tejto náročnej dobe odviedli 100% prácu a podieľali sa na jeho liečbe a ošetrovaní.

Zároveň prajem celému kolektívu VÚSCH veľa pracovných úspechov a spokojných, vyliečených pacientov.

S úctou
MUDr. F. A.

Leave a reply