Poďakovanie

Vážený pán riaditeľ,
Začiatkom tohto mesiaca som bola hospitalizovaná na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH.
Chcela by som touto cestou vyjadriť svoje poďakovanie celému personálu tejto kliniky a to predovšetkým pani doktorke Pobehovej, rovnako však aj všetkým lekárom a sestrám, asistentkám, sanitárom, psychologičke, až po upratovačky a údržbára, ktorí tvoria skvelý a zladený tím nemocnice.
Nielen že všetci členovia personálu presne poznajú svoje povinnosti, no ochotne urobia aj prácu naviac s ohľadom na potreby pacienta.
Každý z nich prispel svojou profesionalitou a prívetivým, ľudským prístupom k hladkému priebehu operačného zákroku, ako aj súvisiacej starostlivosti.
Podarilo sa Vám vybudovať ozaj výborne zorganizovanú nemocničnú starostlivosť na vysokej odbornej aj personálnej úrovni.
S pozdravom
Juliana B.
Leave a reply