Poďakovanie

Vážený pán prednosta MUDr. Dušan Rybár, PhD., milí lekári, milé zdravotné sestry a personál oddelenia Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH v Košiciach. Koncom januára tohto roku som zažil spolu s mojou rodinou nepríjemný „zážitok“ v podobe obojstranného zápalu pľúc z dôvodu ochorenia COVID-19 a následnou hospitalizáciou. Nakoľko uprednostňujem zdravý životný štýl v podobe pravidelného športovania, vyváženého stravovania a moja celková kondícia bola na dobrej úrovni nečakal som, že ma toto ochorenie pripúta na lôžko s následnou hospitalizáciou v celkovej dĺžke jedného mesiaca.  Moja manželka zostala doma vystrašená s troma dcérami s otáznikmi, čo teraz a čo bude ďalej !?

V našom rodinnom nešťastí sme mali veľké šťastie, že som sa dostal do Vašich profesionálnych a zodpovedných rúk. Liečba pomocou pľúcnej ventilácie v umelom spánku bola náročná a dovolím si tvrdiť, že som liečbu zvládol len vďaka profesionálnemu prístupu Vášho odborného personálu. Dnes ako rekonvalescent v domácej liečbe, ktorý môže opäť znovu dýchať, byť opäť so svojou rodinou chodiť a naberať stratené kilogramy a to všetko len tri týždne po opustení Vášho oddelenia je len vďaka Vám. Čas beží rýchlo, náš život v rodine sa znovu vracia pomaly do normálu avšak s mojou rodinou cítime ešte jeden dlh voči ľuďom, ktorí nám v ťažkom čase pomohli, a síce prejaviť vďaku, keďže sme to nestihli osobne.

Tými ľuďmi ste Vy, lekári, sestry a pomocný personál ktorí ste sa s veľkou odbornosťou, starostlivosťou a empatiou starali nielen o mňa, ale taktiež ste trpezlivo odovzdávali informácie a hlavne pokoj mojej manželke Lucii.

ZA TO VÁM CHCEME VEĽMI POĎAKOVAŤ !

Ostanete v našich mysliach ako niekto, kto nám veľmi pomohol v jednej z najťažších životných situácii a kto nám ukázal príklad správania sa a starostlivosti o ľudí v núdzi a chorobe, pričom sami dennodenne riskujete možnosť nákazy Covid-om. Dovoľte nám na záver popriať Vám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov v podobe vyliečených pacientov. 

S úctou

Jindro S. s manželkou Luciou a dcérami

Leave a reply