Poďakovanie

V mene našej mamky, Kataríny Cs., z celého srdca ďakujeme všetkým lekárom, sestrám a ostatným zamestnancom, ktorí sa o ňu starali. Ešte nikdy sme sa nestretli s takým skvelým prístupom k pacientovi. Na Vašej klinike sa profesionalita snúbi s ľudskosťou, čo je v našich končinách stále vzácnosť. Prajeme mnoho úspechov a ešte raz VĎAKA.

Renáta

Leave a reply