Poďakovanie

Veľactené panie lekárky, slovutní páni lekári, milí zdravotníci!

Žijeme dobu, ktorá nám čoraz nástojčivejšie odhaľuje nevyčísliteľnú hodnotu zdravia, ba života. Všemohúci vládca našich dní zveril práve Vám dar liečiť, uzdravovať i pomáhať človeku v nesení jeho pozemského kríža.

Sám som sa počas náročnej operácie a hospitalizácie presvedčil, akým požehnaním ste pre každého blížneho, ku ktorému sa s hlbokou empatiou skláňate, venujete pacientom svoju erudíciu, skúsenosti, silu ducha, poznania a medicínskeho talentu. Lekár, zdravotník, pracovník nemocničného personálu aj v čase pôstu bytostne potrebuje popri vnútornej sile aj fyzickú energiu. Snáď Vám ju dodá moje žičenie:

Nech nás tohtoročná Veľká noc spája vrúcnym citom vospolného porozumenia, súdržnosti a neutíchajúcej nádeje plynúcej z tajomstva golgotského kríža a Vzkriesenia nedele všetkých nedieľ. Kiež sa tohtoročná Veľká noc stane navzdory tristnému bremenu terajšieho času vrúcnym, vďaku vzdávajúcim chválospevom lásky a novej nádeje. Nech sú chvíle trojdnia i úsvitu nedeľnej zornice požehnané, prežiarené vzájomnou dobroprajnosťou, ľudskostiplnosťou a svornosťou.

Požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť duchovných darov i dobrodení zeme a slnka úprimne vinšuje:

Nadovšetko vďačný pacient Mons. F. D.

Leave a reply