Poďakovanie

Vážený pán riaditeľ, poslednom období sme svedkami častej kritiky nášho zdravotníctva, avšak môj list bude z opačného hľadiska. Som už viac rokov pacientom vášho ústavu. Bol som operovaný na cievy dolných končatín a pravidelne k Vám chodím na kontroly na ambulanciu cievnej chirurgie. A práve tejto ambulancie sa týka môj list. Mám už 76 rokov, ale s takým slušným, milým a ochotným personálom, akým disponuje táto ambulancia, som sa ešte nestretol. Počas čakania na poradie som si všímal, ako sestričky z tejto ambulancie jednali s pacientmi. Vždy milo a slušne informovali čakajúcich pacientov, preberali dokumentáciu, ukázali, kde je pracovisko RTG, alebo USG, taktiež poskytli aj informácie o iných ambulanciách, umiestnení lekárne, keď sa pacienti na to pýtali. Nechcem Vás zbytočne zaťažovať, ale rád by som uviedol len jeden z mnohých prípadov, keď personál tejto ambulancie prekvapil svojim milým prístupom k pacientom. Syn, ktorý mi robil doprovod, si zabudol v ambulancii potvrdenie pre zamestnávateľa. Sestrička vedela, že ideme do lekárne vybrať predpísané lieky, a tak pribehla za nami a potvrdenie nám doniesla až do lekárne. Nerád by som zabudol na pani doktorku MUDr. Pobehovú. Jej vďačím za odbornú pomoc, liečbu a dobré rady. Jej milý a príjemný prístup je niekedy viac ako liek. Odpovie na všetky moje dotazy, poradí, čo by ešte pomohlo, aké vyšetrenia by boli ešte potrebné. Takéto jednanie v dnešnej dobe nie je obvyklé. Touto cestou by som sa chcel poďakovať a vysloviť úctu kolektívu tejto ambulancie a zároveň aj Vášmu ústavu za vzornú starostlivosť. Vážený pán riaditeľ, poďakujte prosím v mojom mene kolektívu ambulancie za ich pracovný aj osobný prístup k pacientom. Prajem Vám aj ostatným pracovníkom Vášho ústavu veľa úspechov a hlavne takých pracovníkov ako sú na ambulancii cievnej chirurgie.

S pozdravom  Milan H.

Leave a reply