Poďakovanie

„Chcem sa Vám touto cestou veľmi pekne a úprimne poďakovať za skutočne obetavú a nesmierne náročnú prácu lekárov tohto zdravotníckeho zariadenia. Začiatkom novembra som podstúpil pre mňa veľmi náročný a ťažký zákrok (operáciu krčnej cievy). Keďže mám niekoľko ďalších pridružených diagnóz, skoro som neveril, že to prežijem. Moja vďaka patrí predovšetkým pani prednostke doc. MUDr. Martine Zavackej, PhD., MPH, ale súčasne celému tímu lekárov, ako aj ošetrujúcemu personálu, ktorý sa nielen mne, ale všetkým pacientom venoval s obrovským odborným nasadením a ľudskosťou. Hlboko si vážim ich prístup a pokoru a vyjadrujem všetkým ešte raz svoju vďaku, úctu a nesmierny obdiv. Prajem všetkým hlavne pevné zdravie, šťastie, rodinnú a pracovnú pohodu, veľa životnej energie a optimizmu.“

Jozef Z.

Leave a reply