II. Kardiologická klinika

II. kardiologická klinika vznikla 03.12.2018. Kliniku tvorí Jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá má šesť monitorovaných lôžok a Lôžková ošetrovacia jednotka s kapacitou deväť lôžok, štyri 2 – lôžkové izby a jedna nadštandardná izba. Klinika sa zaoberá diagnostikou a špecializovanou liečbou pacientov s kardiovaskulárnym ochorením so zameraním na problematiku srdcového zlyhávania, výberom a indikáciou pacientov k prístrojovej liečbe (implantovateľný kardioverter – defibrilátor, resynchronizačná liečba, mechanické podporné systémy srdca) a k transplantácii srdca, dlhodobou starostlivosťou o pacientov s mechanickou podporou srdca. Klinika disponuje Ambulanciou pre srdcové zlyhávanie, ktorá poskytuje konzultácie kardiológom z ostatných regiónov Slovenska. Súčasťou kliniky je pregraduálna a postgraduálna výuka. Stratégia diagnostiky a liečby si vyžaduje úzku spoluprácu s ostatnými pracoviskami VÚSCH, a.s.

Prednosta

 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Primár

 • MUDr. Mariana Dvorožňáková, PhD., MPH

Sekretariát

 • Mgr. Katarína Marcinková

Lekári

 • MUDr. Anna Borovská (MD)
 • Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
 • MUDr. Tomáš Hrabčák
 • MUDr. Marek Kožlej
 • MUDr. Lucia Štovková, PhD. (MD)
 • MUDr. Lucia Tomková, PhD.
 • MUDr. Martin Turek
 • MUDr. Lucia Vaszilyová, PhD.
 • MUDr. Pavol Žeňuch, PhD.

Vedúca sestra

 • Marcela Töröková

Úseková sestra

 • Monika Cupjáková