II. Kardiologická klinika

II. kardiologická klinika vznikla 03.12.2018. Kliniku tvorí Jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá má šesť monitorovaných lôžok a Lôžková ošetrovacia jednotka s kapacitou deväť lôžok, štyri 2 – lôžkové izby a jedna nadštandardná izba. Klinika sa zaoberá diagnostikou a špecializovanou liečbou pacientov s kardiovaskulárnym ochorením so zameraním na problematiku srdcového zlyhávania, výberom a indikáciou pacientov k prístrojovej liečbe (implantovateľný kardioverter – defibrilátor, resynchronizačná liečba, mechanické podporné systémy srdca) a k transplantácii srdca, dlhodobou starostlivosťou o pacientov s mechanickou podporou srdca. Klinika disponuje Ambulanciou pre srdcové zlyhávanie, ktorá poskytuje konzultácie kardiológom z ostatných regiónov Slovenska. Súčasťou kliniky je pregraduálna a postgraduálna výuka. Stratégia diagnostiky a liečby si vyžaduje úzku spoluprácu s ostatnými pracoviskami VÚSCH, a.s.

Prednosta

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Primár

MUDr. Mariana Dvorožňáková, PhD., MPH

Sekretariát

  • Katarína Marcinková

Lekári

  • MUDr. Anna Borovská
  • MUDr. Pavol Fülöp
  • Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
  • MUDr. Tomáš Hrabčák
  • MUDr. Lucia Vaszilyová, PhD.
  • MUDr. Pavol Žeňuch

Vedúca sestra

  • Marcela Töröková

Úseková sestra

  • Monika Cupjáková