Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

V súčasnej dobe KAIM poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia. KAIM ďalej zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s., delí sa na 3 časti:

 • anestéziologická jednotka
 • lôžková jednotka intenzívnej medicíny
 • intermediárna jednotka intenzívnej medicíny

Anestéziologická jednotka: 
Zdravotnícki pracovníci tohto úseku poskytujú na 5 operačných sálach, v zákrokových miestnostiach jednotlivých kliník celkovú a aj regionálnu anestéziu, resp. analgosedáciu pri niektorých diagnosticko-terapeutických zákrokoch.

Lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti:
Na 13 plne vybavených lôžkach poskytujeme komplexnú pooperačnú a intenzivistickú starostlivosť.

Intermediárna jednotka intenzívnej starostlivosti:
Slúži na doliečenie pacientov po kardiochirurgických výkonoch, ktorých stav si ešte vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií a v prípade potreby je možné poskytnúť pacientom komplexnú intenzivistickú starostlivosť. Táto jednotka disponuje 10 lôžkami.

Diagnostické a terapeutické metodiky 
Operačné sály a lôžka sú vybavené špičkovou monitorovacou technikou (vrátane centrálnej monitorovacej jednotky), anestéziologickými prístrojmi a servoventilátormi.

Pracovisko je ďalej vybavené:

 • prístrojom na intraaortálnu balónkovú kontrapulzáciu
 • echo kardiografickým prístrojom s TEE sondou
 • 2 prístroje na kontinuálnu obličkovú eliminačnú terapiu
 • vysokofrekvenčným ventilátorom
 • diagnostickým bronchoskopom
 • prístrojom na umelú ventiláciu pľúc s možnosťou kompletného monitoringu mechanických vlastností pľúc, počítačom asistovanej ventilácie – vrátane viac hladinovej UVP ako aj s možnosťou podpornej ventilácie kontinuálnym prietokom (CFVS)
 • 2 Vigileo – prístroj na neinvazívny monitoring hemodynamiky
 • 1 Vigilance – prístroj na kontinuálny invazívny monitoring hemodynamiky
 • 2 štvorkanálovým telovým a mozgovým oxymetrom INVOS
 • tromboelastografom
 • pacientskými ohrievacími systémami
 • infúzomaty a injektomaty
 • EKG prístroj a ďalšie technologické vybavenie.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 Anestéziologická jednotka  Lôžková jednotka
intenzívnej starostlivosti
Intermediárna jednotka
intenzívnej starostlivosti

Prednosta:

 • MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH

 

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

 • MUDr. Janka Beňová

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

 • doc.MUDr. Pavol Török, CSc.

 

Lekári:

 

 • MUDr. Peter Žitva – hlavný lekár Jednotky intenzívnej medicíny Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • MUDr. Dušan Rybár – hlavný lekár intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD. – hlavný lekár Úseku anestéziológie Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • MUDr. Jozefína Cocherová, PhD.
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová
 • MUDr. Viktória Kováčová (MD)
 • MUDr. Katarína Siegfriedová
 • MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD.
 • MUDr. René Sýkora
 • MUDr. Filip Depta
 • MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
 • MUDr. Martin Nosáľ

Interní doktorandi:

 • MUDr. Štefan Imrecze

Sekretariát:

 • RNDr. Kamila Nováková – asistentka prednostu kliniky
 • Mgr. Lenka Hufnagelová – dokumentátorka

Vedúca sestra KAIM:

 • Mgr. Mária Gashi

Staničná sestra anestéziologickej jednotky

 • Mgr. Ingrid Vargová

Anestéziologické sestry:

 • PhDr. Martina Dudová
 • Renáta Griščíková
 • Bc. Júlia Kočiková
 • Ingrid Laškovská (MD)
 • Bc. Štefánia Matiová
 • Mgr. Ingrid Vargová
 • Henrieta Neumanová
 • Bc. Gabriela Bernárová
 • Mgr. Jozefína Nevelešová
 • Jana Tomková

Staničná sestra lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Eva Derdziaková

Sestry lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Bc.Kristína Bodnárová
 •  Mgr. Viktor Benedik
 • Jana Bohunická
 • Anna Čapáková
 • Mgr. Andrea Bérešová (MD)
 • Mgr. Gabriela Bocanová (MD)
 • PhDr. Mária Cibuľová
 • Bc. Alena Drábiková
 • Bc. Martina Fecková
 • Andrea Ferencová
 • Bc. Zuzana Feriková
 • Mgr. Mária Grichová
 • Bc. Katarína Gerová
 • Mgr. Helena Goffová
 • Bc. Anna Hudáková
 • Mgr. Lucia Hudáková (MD)
 • Bc. Chovancová Zuzana
 • Mgr. Eva Jánošdeáková (MD)
 • Mgr. Silvia Kochanová
 • Mgr. Monika Kiráľová
 • Mgr. Jana Macková
 • Bc. Renáta Solomonová (MD)
 • Mgr. René Kundrát
 • Bc. Kušniráková Lívia
 • Gabriela Lešková
 • Bc. Kvetoslava Levaiová
 • Mgr. Lucia Liptáková
 • Melkusová Lucia
 • Bc. Marcela Mullerová
 • Mgr. Viktória Moskalová
 • Mgr. Vladimír Neckár
 • Mgr. Adriana Ogurčáková (MD)
 • Ivana Perháčová
 • Mgr. Monika Petruňová
 • Ivana Remenyiová (MD)
 • Bc. Monika Sanková
 • Mgr. Mária Stanislavová
 • Kristína Szökeová
 • PhDr. Eva Volčková
 • Jozefína Zagoniová
 • Mgr. Daniela Židziková
 • Mgr. Župová Pavla

Rehabilitační pracovníci 

 • Bc. Michal Mitter
 • Bc. Slavomír Ogurčák

Staničná sestra intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Mgr. Mária Gashi

Sestry intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Denisa Bertová
 • Monika Dzurjová
 • Mgr. Mária Gecziová
 • Bc. Angelika Gurbaľová
 • Andrea Kováčová
 • Bc. Mária Kovaľová
 • Bc. Mariana Kulíková
 • Danka Kurilová
 • Mgr. Dana Lissyová
 • Katarína Mendiová
 • Helena Móroczová
 • Bc. Mária Nemčíková
 • Mgr. Andrea Onofrejová
 • Anita Sillingová
 • Zuzana Štubendek
 • Jarmila Tóthová (MD)
 • Bc. Marcela Venglarčíková

Zdravotné asistentky: 

 • Simona Árvaiová
 • Radoslav Gromoš
 • Žaneta Lackaňová
 • Mariana Semanová (MD)
 • Miroslava Semanová

Sanitári: 

 • Monika Barilová
 • Alžbeta Bazsalovicsová
 • Lucia Kalajová
 • Monika Fusek
 • Mária Hudáková
 • Mária Kažimírová
 • Martina Kendová
 • Marcela Marinčinová
 • Marcela Parkanská
 • Anna Šarišská
 • Ľubomír Tököly
 • Mária Truhanová