Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

V súčasnej dobe KAIM poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia. KAIM ďalej zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s., delí sa na 3 časti:

 • anestéziologická jednotka
 • lôžková jednotka intenzívnej medicíny
 • intermediárna jednotka intenzívnej medicíny

Anestéziologická jednotka: 
Zdravotnícki pracovníci tohto úseku poskytujú na 5 operačných sálach, v zákrokových miestnostiach jednotlivých kliník celkovú a aj regionálnu anestéziu, resp. analgosedáciu pri niektorých diagnosticko-terapeutických zákrokoch.

Lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti:
Na 13 plne vybavených lôžkach poskytujeme komplexnú pooperačnú a intenzivistickú starostlivosť.

Intermediárna jednotka intenzívnej starostlivosti:
Slúži na doliečenie pacientov po kardiochirurgických výkonoch, ktorých stav si ešte vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií a v prípade potreby je možné poskytnúť pacientom komplexnú intenzivistickú starostlivosť. Táto jednotka disponuje 10 lôžkami.

Diagnostické a terapeutické metodiky 
Operačné sály a lôžka sú vybavené špičkovou monitorovacou technikou (vrátane centrálnej monitorovacej jednotky), anestéziologickými prístrojmi a servoventilátormi.

Pracovisko je ďalej vybavené:

 • prístrojom na intraaortálnu balónkovú kontrapulzáciu
 • echo kardiografickým prístrojom s TEE sondou
 • 2 prístroje na kontinuálnu obličkovú eliminačnú terapiu
 • vysokofrekvenčným ventilátorom
 • diagnostickým bronchoskopom
 • prístrojom na umelú ventiláciu pľúc s možnosťou kompletného monitoringu mechanických vlastností pľúc, počítačom asistovanej ventilácie – vrátane viac hladinovej UVP ako aj s možnosťou podpornej ventilácie kontinuálnym prietokom (CFVS)
 • 2 Vigileo – prístroj na neinvazívny monitoring hemodynamiky
 • 1 Vigilance – prístroj na kontinuálny invazívny monitoring hemodynamiky
 • 2 štvorkanálovým telovým a mozgovým oxymetrom INVOS
 • tromboelastografom
 • pacientskými ohrievacími systémami
 • infúzomaty a injektomaty
 • EKG prístroj a ďalšie technologické vybavenie.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 Anestéziologická jednotka  Lôžková jednotka
intenzívnej starostlivosti
Intermediárna jednotka
intenzívnej starostlivosti

Prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny:

 • MUDr. Dušan Rybár, PhD.

Primár:

 • MUDr. Janka Beňová

Sekretariát

 • RNDr. Kamila Nováková

Hlavní lekári

 • MUDr. Peter Žitva – hlavný lekár lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD. – hlavný lekár Úseku anestéziológie
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová – hlavný lekár NEUROJIM
 • MUDr. Eva Gulová – hlavný lekár – kardiológ – JIM

Lekári

 • MUDr. Marek Antol
 • MUDr. Jozefína Cocherová, PhD.
 • MUDr. Filip Depta
 • MUDr. Martin Dvulit
 • MUDr. Štefan Imrecze, PhD.
 • MUDr. Alfonz Jurčina – lekár pre dialyzačný stacionár
 • MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP
 • MUDr. Matúš Maruniak, PhD.
 • MUDr. Martin Nosáľ
 • MUDr. Martin Pažitný
 • MUDr. Katarína Rábová
 • MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. – neurológ
 • MUDr. René Sýkora
 • doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
 • doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Vedúca sestra KAIM

 • Mgr. Mária Gashi, MPH

Úsekové sestry

 • Mgr. Rastislav Böszörményi
 • Bc. Eva Derdziaková
 • PhDr. Eva Volčková – anestéza