Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

V súčasnej dobe KAIM poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia. KAIM ďalej zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s., delí sa na 3 časti:

 • anestéziologická jednotka
 • lôžková jednotka intenzívnej medicíny
 • intermediárna jednotka intenzívnej medicíny

Anestéziologická jednotka: 
Zdravotnícki pracovníci tohto úseku poskytujú na 5 operačných sálach, v zákrokových miestnostiach jednotlivých kliník celkovú a aj regionálnu anestéziu, resp. analgosedáciu pri niektorých diagnosticko-terapeutických zákrokoch.

Lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti:
Na 13 plne vybavených lôžkach poskytujeme komplexnú pooperačnú a intenzivistickú starostlivosť.

Intermediárna jednotka intenzívnej starostlivosti:
Slúži na doliečenie pacientov po kardiochirurgických výkonoch, ktorých stav si ešte vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií a v prípade potreby je možné poskytnúť pacientom komplexnú intenzivistickú starostlivosť. Táto jednotka disponuje 10 lôžkami.

Diagnostické a terapeutické metodiky 
Operačné sály a lôžka sú vybavené špičkovou monitorovacou technikou (vrátane centrálnej monitorovacej jednotky), anestéziologickými prístrojmi a servoventilátormi.

Pracovisko je ďalej vybavené:

 • prístrojom na intraaortálnu balónkovú kontrapulzáciu
 • echo kardiografickým prístrojom s TEE sondou
 • 2 prístroje na kontinuálnu obličkovú eliminačnú terapiu
 • vysokofrekvenčným ventilátorom
 • diagnostickým bronchoskopom
 • prístrojom na umelú ventiláciu pľúc s možnosťou kompletného monitoringu mechanických vlastností pľúc, počítačom asistovanej ventilácie – vrátane viac hladinovej UVP ako aj s možnosťou podpornej ventilácie kontinuálnym prietokom (CFVS)
 • 2 Vigileo – prístroj na neinvazívny monitoring hemodynamiky
 • 1 Vigilance – prístroj na kontinuálny invazívny monitoring hemodynamiky
 • 2 štvorkanálovým telovým a mozgovým oxymetrom INVOS
 • tromboelastografom
 • pacientskými ohrievacími systémami
 • infúzomaty a injektomaty
 • EKG prístroj a ďalšie technologické vybavenie.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 Anestéziologická jednotka  Lôžková jednotka
intenzívnej starostlivosti
Intermediárna jednotka
intenzívnej starostlivosti

Prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny:

 • MUDr. Dušan Rybár, PhD.

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

 • MUDr. Janka Beňová

 

Lekári:

 • MUDr. Peter Žitva – hlavný lekár KAIM
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD. – hlavný lekár Úseku anestéziológie KAIM
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová – hlavná lekárka Neuro JIM
 • MUDr. Viktória Kováčová (MD)
 • MUDr. Jozefína Cocherová, PhD.
 • MUDr. René Sýkora
 • MUDr. Filip Depta
 • MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP
 • MUDr. Martin Nosáľ
 • doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
 • MUDr. Štefan Imrecze
 • MUDr. Katarína Siegfriedová
 • MUDr. Tomáš Lopuchoský – kardiológ
 • MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. – neurológ

Interný doktorand:

 • Petra Kapraľová

Sekretariát:

 • RNDr. Kamila Nováková – asistentka prednostu kliniky
 • Ing. Anna Bilá, PhD. – dokumentátorka

Vedúca sestra KAIM:

 • Mgr. Mária Gashi

Staničná sestra anestéziologickej jednotky

 • Mgr. Ingrid Vargová

Anestéziologické sestry:

 • PhDr. Martina Dudová
 • Renáta Griščíková
 • Anna Čapáková
 • Bc. Štefánia Matiová
 • Mgr. Jaroslava Hužvárová
 • Henrieta Neumanová
 • Bc. Gabriela Bernárová
 • Mgr. Jozefína Nevelešová
 • Jana Tomková
 • PhDr. Eva Volčková

Staničná sestra KAIM A

 • Mgr. Rastislav Böszörményi

Sestry KAIM A:

 • Bc.Kristína Bodnárová
 •  Mgr. Viktor Benedik
 • Jana Bohunická
 • Mgr. Martina Brveníková
 • Mgr. Gabriela Bocanová (MD)
 • Mgr. Martina Fecková
 • Andrea Tormová
 • Bc. Zuzana Feriková (MD)
 • Bc. Katarína Gerová
 • Bc. Anna Hudáková
 • Mgr. Martina Hrušková
 • Bc. Anna Lerchová
 • Mgr. Patrícia Dadejová
 • Bc. Marcela Tabáková
 • Bc. Mariana Hostová
 • Bc. Peter Hudák
 • Mgr. Kristína Sabadošová
 • Bc. Veronika Prezenská
 • Mgr. Anna Kuzmová
 • Mgr. Lucia Dudášová
 • Mgr. Lucia Hudáková
 • Mgr. Silvia Kochanová
 • Mgr. Monika Vargová
 • Bc. Renáta Solomonová
 • Mgr. René Kundrát
 • Bc. Kušniráková Lívia
 • Gabriela Lešková
 • Bc. Kvetoslava Levaiová
 • Mgr. Lucia Šarišská
 • Bc. Marcela Mullerová
 • Bc.Ivana Perháčová
 • Ivana Remenyiová
 • Mgr. Mária Tembuch
 • Kristína Gotthard (MD)
 • Jozefína Hudáková Zagoni

Rehabilitační pracovníci 

 • Bc. Michal Mitter
 • Bc. Slavomír Ogurčák

Staničná sestra B

 • Mgr. Monika Petruňová

Sestry KAIM B :

 • Denisa Bertová
 •  Mgr. Viktória Veszelits
 • Bc. Andrea Ňachajová
 • Bc, Anikó Borsodiová
 • Bc. Žaneta Lackaňová
 • Mgr. Emília Rabatinová
 • Mgr. Martina Henžeľová
 • PhDr. Jana Jalčová
 • Iveta Maťašová
 • Ingrid Laškovská
 • Mgr. Lucia Raniaková
 • Dipl.s. Viktória Hanzeľová
 • Monika Baňasová
 • Andrea Kováčová
 • Bc. Mariana Kulíková
 • Helena Móroczová
 • Bc. Mária Nemčíková

 

Praktické sestry: 

 • Simona Árvaiová
 • Radoslav Gromoš
 • Miroslava Semanová
 • Monika Juhászová
 • Lucia Kalajová (MD)
 • Oliver Fabián
 • Ivana Vajdová
 • Patrícia Klára Peťáková
 • Simona Lileková
 • Klaudia Michalová
 • Ivana Kašková
 • Silvia Palenčárová
 • Vlasta Palinská

Sanitári: 

 • Monika Barilová
 • Alžbeta Bazsalovicsová
 • Monika Fusek
 • Martina Kendová
 • Marcela Marinčinová
 • Ľubomír Tököly
 • Ivana Horváthová
 • Erik Šarog
 • Slávka Molková
 • Peter Grega
 • Peter Tomko
 • Valéria Spišáková
 • Agáta Štipáková
 • Jarmila Kocáková