VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Referát biomedicínskeho výskumu bol založený v roku 2009. Úlohou referátu je vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach kardiovaskulárnej, regeneratívnej a onkologickej medicíny.

PERSONÁL REFERÁTU

Referent špecialista:

RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA

Samostatný odborný referent:

RNDr. Matúš Čoma, PhD.
PharmDr. Vlasta Gálová, PhD.
RNDr. Lukáš Urban, PhD.

RIEŠENÉ GRANTOVÉ ÚLOHY

 1. Galektíny ako potencionálne modulátory mikroprostredia nádoru/rany: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-14-0731 (pre viac info kliknúť TU).
 2. Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán u postmenopauzálnych žien: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-16-0207 (pre viac info kliknúť TU).
 3. Vývoj aktívneho krytia rán na báze antibakteriálneho hydrogélu obsahujúceho rastlinný extrakt stimulujúci hojenie: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-20-0017 (pre viac info kliknúť TU).
 4. Hodnotenie biokompatibility lipofosfonoxínov novej generácie na liečbu infekcie rán: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-22-0006 (pre viac info kliknúť TU).

 

INTERNÝ VÝSKUM

 1. Hojenie rán po koronárnom bypasse – MIDCAB vs CABG: problematika riešená v spolupráci s Klinikou srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a UPJŠ LF.
 2. Bolesť na hrudi: problematika riešená v spolupráci s I. kardiologickou klinikou VÚSCH, a.s. a UPJŠ LF.
 3. CT vs. invazívna koronarografia: problematika riešená v spolupráci s Oddelením rádiológie VÚSCH, a.s.
 4. Analýza aterosklerotických plátov: problematika riešená v spolupráci s University Medical Center Utrecht.
 5. Fibroblast – mechanizmus a farmakologické ovplyvnenie jeho interakcií s epitelovými a imunitnými bunkami vedúce k podpore rastu nádorov a patologických jaziev: problematika riešená v spolupráci Ústavom farmakológie UPJŠ LF, Klinikou popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Anatomickým ústavom 1. LF UK a Ústavom molekulární genetiky AVČR.

 

Profilové publikácie

 1. Gibarti C, Murín P, Huňavý M, Koribský R, Urban L, Studenčan M, Gál P. Adenosine vs. regadenoson for stress induction in dynamic CT perfusion scan of the myocardium: A single‑center retrospective comparison. Exp Ther Med. 2023 Mar 16;25(5):192.
 2. Urban L, Čoma M, Lacina L, Szabo P, Sabová J, Urban T, Šuca H, Lukačín Š, Zajíček R, Smetana K Jr, Gál P. Heterogeneous response to TGF-β1/3 isoforms in fibroblasts of different origins: implications for wound healing and tumorigenesis. Histochem Cell Biol. 2023 Dec;160(6):541-554.
 3. Čoma M, Manning JC, Kaltner H, Gál P. The sweet side of wound healing: galectins as promising therapeutic targets in hemostasis, inflammation, proliferation, and maturation/remodeling. Expert Opin Ther Targets. 2023 Jan;27(1):41-53.
 4. Vasilenko T, Kováč I, Slezák M, Ďurkáč J, Peržel’ová V, Čoma M, Kaňuchová M, Urban L, Szabo P, Dvořánková B, Vrzgula A, Zajíček R, Smetana K Jr, Gál P. Agrimonia eupatoria L. Aqueous Extract Improves Skin Wound Healing: An In Vitro Study in Fibroblasts and Keratinocytes and In Vivo Study in Rats. In Vivo. 2022 May-Jun;36(3):1236-1244. doi: 10.21873/invivo.12822.
 5. Do Pham DD, Jenčová V, Kaňuchová M, Bayram J, Grossová I, Šuca H, Urban L, Havlíčková K, Novotný V, Mikeš P, Mojr V, Asatiani N, Košťáková EK, Maixnerová M, Vlková A, Vítovská D, Šanderová H, Nemec A, Krásný L, Zajíček R, Lukáš D, Rejman D, Gál P. Novel lipophosphonoxin-loaded polycaprolactone electrospun nanofiber dressing reduces Staphylococcus aureus induced wound infection in mice. Sci Rep. 2021 Sep 3;11(1):17688. doi: 10.1038/s41598-021-96980-7.
 6. Gál P, Vasilenko T, Kováč I, Čoma M, Jakubčo J, Jakubčová M, Peržeľová V, Urban L, Kolář M, Sabol F, Luczy J, Novotný M, Majerník J, Gabius HJ, Smetana KJ. Human galectin‑3: Molecular switch of gene expression in dermal fibroblasts in vitro and of skin collagen organization in open wounds and tensile strength in incisions in vivo. Mol Med Rep. 2021 Feb;23(2):99. doi: 10.3892/mmr.2020.11738.
 7. Čoma M, Fröhlichová L, Urban L, Zajíček R, Urban T, Szabo P, Novák Š, Fetissov V, Dvořánková B, Smetana K Jr, Gál P. Molecular Changes Underlying Hypertrophic Scarring Following Burns Involve Specific Deregulations at All Wound Healing Stages (Inflammation, Proliferation and Maturation). Int J Mol Sci. 2021 Jan 18;22(2):897. doi: 10.3390/ijms22020897.
 8. Novák Š, Kolář M, Szabó A, Vernerová Z, Lacina L, Strnad H, Šáchová J, Hradilová M, Havránek J, Španko M, Čoma M, Urban L, Kaňuchová M, Melegová N, Gürlich R, Dvořák J, Smetana K Jr, Gál P, Szabo P. Desmoplastic Crosstalk in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Is Reflected by Different Responses of Panc-1, MIAPaCa-2, PaTu-8902, and CAPAN-2 Cell Lines to Cancer-associated/Normal Fibroblasts. Cancer Genomics Proteomics. 2021 May-Jun;18(3):221-243. doi: 10.21873/cgp.20254.
 9. Gál P, Stausholm MB, Kováč I, Dosedla E, Luczy J, Sabol F, Bjordal JM. Should open excisions and sutured incisions be treated differently? A review and meta-analysis of animal wound models following low-level laser therapy. Lasers Med Sci. 2018 Aug;33(6):1351-1362.
 10. Fáber L, Kováč I, Mitrengová P, Novotný M, Varinská L, Vasilenko T, Kello M, Čoma M, Kuruc T, Petrová K, Miláčková I, Kuczmannová A, Peržeľová V, Mižáková Š, Dosedla E, Sabol F, Luczy J, Nagy M, Majerník J, Koščo M, Mučaji P, Gál P. Genistein Improves Skin Flap Viability in Rats: A Preliminary In Vivo and In Vitro Investigation. Molecules. 2018 Jul 4;23(7):1637. doi: 10.3390/molecules23071637.

KONTAKT

e-mail: biomed@vusch.sk

fax: +421 55 789 1613