VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Referát biomedicínskeho výskumu bol založený v roku 2009. Úlohou referátu je vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach kardiovaskulárnej, regeneratívnej a onkologickej medicíny.

PERSONÁL REFERÁTU

Referent špecialista:

RNDr. Peter Gál, Ph.D., MBA

Samostatný odborný referent:

RNDr. Matúš Čoma, PhD.
PharmDr. Vlasta Gálová, PhD.

Odborný referent:

RNDr. Lukáš Urban

RIEŠENÉ GRANTOVÉ ÚLOHY

 1. Galektíny ako potencionálne modulátory mikroprostredia nádoru/rany: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-14-0731 (pre viac info kliknúť TU).
 2. Genistein a estrogénová signalizácia: sľubná molekula zlepšujúca hojenie rán u postmenopauzálnych žien: problematika riešená s podporou Agentúry na podporu výskum a vývoja (www.apvv.sk) v rámci grantu APVV-16-0207 (pre viac info kliknúť TU).
 1. Modulácia hojenia rán rastlinnými extraktmi u zdravých a diabetických potkanov so zameraním na repík lekársky: Problematika riešená s podporou Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci grantu VEGA-1/0561/18.
 2. Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov: Problematika riešená s podporou Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci grantu VEGA-1/0319/20.

 

INTERNÝ VÝSKUM

 1. Galektíny ako markery poškodenia myokardu: problematika riešená v spolupráci s Centrom klinického a predklinického výskumu MediPark LF UPJŠ
 2. Fibroblast – mechanizmus a farmakologické ovplyvnenie jeho interakcií s epitelovými a imunitnými bunkami vedúce k podpore rastu nádorov a patologických jaziev: problematika riešená v spolupráci s Centrom klinického a predklinického výskumu MediPark LF UPJŠ, Klinikou popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Anatomickým ústavom 1. LF UK a Ústavom molekulární genetiky AVČR.
 3. Vývoj aktívneho krytia rán na báze nanovlákien obsahujúcich antibakteriálne a hojenie stimulujúce molekuly: problematika riešená v spolupráci s Centrom klinického a predklinického výskumu MediPark LF UPJŠ, Klinikou popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, Ústavom organické chemie a biochemie AVČR a Technickou univerzitou v Liberci.

 

Profilové publikácie

 1. Fáber L, Kováč I, Mitrengová P, Novotný M, Varinská L, Vasilenko T, Kello M, Čoma M, Kuruc T, Petrová K, Miláčková I, Kuczmannová A, Peržeľová V, Mižáková Š, Dosedla E, Sabol F, Luczy J, Nagy M, Majerník J, Koščo M, Mučaji P, Gál P. Genistein Improves Skin Flap Viability in Rats: A Preliminary In Vivo and In Vitro Investigation. Molecules. 2018 Jul 4;23(7). pii: E1637. doi: 10.3390/molecules23071637.
 2. Gál P, Stausholm MB, Kováč I, Dosedla E, Luczy J, Sabol F, Bjordal JM. Should open excisions and sutured incisions be treated differently? A review and meta-analysis of animal wound models following low-level laser therapy. Lasers Med Sci. 2018 Aug;33(6):1351-1362.
 3. Peržeľová V, Sabol F, Vasilenko T, Novotný M, Kováč I, Slezák M, Ďurkáč J, Hollý M, Pilátová M, Szabo P, Varinská L, Čriepoková Z, Kučera T, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Mučaji P, Smetana K Jr, Gál P. Pharmacological activation of estrogen receptors-α and -β differentially modulates keratinocyte differentiation with functional impact on wound healing. Int J Mol Med. 2016 Jan;37(1):21-8.
 4. Kováč I, Ďurkáč J, Hollý M, Jakubčová K, Peržeľová V, Mučaji P, Švajdlenka E, Sabol F, Legáth J, Belák J, Smetana K Jr, Gál P. Plantago lanceolata L. water extract induces transition of fibroblasts into myofibroblasts and increases tensile strength of healing skin wounds. J Pharm Pharmacol. 2015 Jan;67(1):117-25.
 5. Dancáková L, Vasilenko T, Kováč I, Jakubčová K, Hollý M, Revajová V, Sabol F, Tomori Z, Iversen M, Gál P, Bjordal JM. Low-level laser therapy with 810 nm wavelength improves skin wound healing in rats with streptozotocin-induced diabetes. Photomed Laser Surg. 2014 Apr;32(4):198-204.
 6. Gál P, Vasilenko T, Kováč I, Kostelníková M, Jakubčo J, Szabo P, Dvořánková B, Sabol F, Gabius HJ, Smetana K Jr. Atropa belladonna L. water extract: modulator of extracellular matrix formation in vitro and in vivo. Physiol Res. 2012;61(3):241-50.
 7. Gál P, Vasilenko T, Kostelníková M, Jakubco J, Kovác I, Sabol F, André S, Kaltner H, Gabius HJ, Smetana K Jr. Open Wound Healing In Vivo: Monitoring Binding and Presence of Adhesion/Growth-Regulatory Galectins in Rat Skin during the Course of Complete Re-Epithelialization. Acta Histochem Cytochem. 2011 Oct 26;44(5):191-9.
 8. Novotný M, Vasilenko T, Varinská L, Smetana K Jr, Szabo P, Sarišský M, Dvořánková B, Mojžiš J, Bobrov N, Toporcerová S, Sabol F, Matthews BJ, Gál P. ER-α agonist induces conversion of fibroblasts into myofibroblasts, while ER-β agonist increases ECM production and wound tensile strength of healing skin wounds in ovariectomised rats. Exp Dermatol. 2011 Sep;20(9):703-8.
 9. Grendel T, Sokolský J, Vaščáková A, Hrehová B, Poláková M, Bobrov N, Sabol F, Gál P. Low-level laser therapy (LLLT) at 830 nm positively modulates healing of tracheal incisions in rats: a preliminary histological investigation. Photomed Laser Surg. 2011 Sep;29(9):613-8.
 10. Sabol F, Vasilenko T, Novotný M, Tomori Z, Bobrov N, Zivčák J, Hudák R, Gál P. Intradermal running suture versus 3M™ Vetbond™ tissue adhesive for wound closure in rodents: a biomechanical and histological study. Eur Surg Res. 2010;45(3-4):321-6.

 

KONTAKT

e-mail: biomed@vusch.sk

fax: +421 55 789 1613