CALL CENTRUM: 055/789 2222

Posledné aktuality

VÚSCH, a.s.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

Špičkový ústav na liečbu srdcovo cievnych ochorení a jedna z najmodernejších nemocníc na Slovensku.

  • Propacientsky orientovaná nemocnica
  • Najmodernejšia prístrojová technika a vybavenie
  • Sme jednotkou v inováciách.

Zaleží nám na Vás, na Vašej rodine, na Vašom príbehu

Vitajte vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych ochorení, vysoko špecializovanom pracovisku zameranom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. VÚSCH sa nachádza na východnom Slovensku v Košiciach a je centrom pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami z Košického aj Prešovského samosprávneho kraja.

Zanechajte nám svoj názor

Váš názor si ceníme a práve vďaka Vašim pripomienkam sa môžeme neustále posúvať vpred.
Pozitívne reakcie si vážime o to viac nakoľko nás motivujú do našej práce.

Kardio program najvyššej úrovne.

Nie je to práca. Je to poslanie.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti srdcovo cievnych ochorení je v našom ústave na najvyššej možnej úrovni. Profesionálny tím lekárov za využitia najmodernejších technológií dostupných v súčasnosti na trhu je Vám k dispozícii 24 hodín denne.

Prečo práve VÚSCH?

Za múrmi našej nemocnice každodenne bojujeme o vaše životy, snažíme sa vám pomáhať, prinavrátiť vás spať do života.
V našich rukách je vaše srdce v bezpečí.

Moderná technológia

držíme krok

Príjemné priestory

pozrite si v galérii

Spokojní pacienti

pozrite si poďakovania