CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pre koho je ambulancia určená?

Navštíviť túto ambulanciu môžu vrcholoví športovci a intenzívne športujúca populácia vo veku nad 18 rokov.

  • Preventívne kardiologické vyšetrenie je určené pre vrcholových športovcov a ľudí vystavených mimoriadnej fyzickej námahe.
  • Konziliárne kardiologické vyšetrenie je určené pre športovcov alebo intenzívne športujúcich pacientov, ktorí majú kardiologické ťažkosti, alebo im boli pri vyšetrení telovýchovným lekárom, internistom, či kardiológom zistené patológie.

Ordinačné hodiny

Ambulancia č. 1

1. poschodie , budova DIA, č. dverí 1.28

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Odbery: 07:00 – 08:00

Sestry: Bc. Beáta Kleinová, Andrea Szilassyová

Tel. číslo: 055 / 789 1769

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 10:00 - 15:00
Streda MUDr. Marta Jakubová, PhD. 10:00 - 15:00
Piatok MUDr. Miloš Šimurda, PhD. 10:00 - 15:00

Ambulancia č. 2

1. poschodie , budova DIA, č. dverí 1.29

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Odbery: 07:00 – 08:00

Sestry: Bc. Beáta Kleinová, Andrea Szilassyová

Tel. číslo: 055 / 789 1490

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok MUDr. Marta Jakubová, PhD. 08:00 - 15:00

Ako sa k nám objednať?

Na jednotlivé vyšetrenia je možné objednať sa telefonicky, alebo mailom (cpsk@vusch.sk).

Objednávanie je možné aj prostredníctovom online formukára.

Realizované výkony

Preventívne kardiologické vyšetrenie nie je preplácané poisťovňou, je určené pre samoplatcov. Objednať sa je možné prostredníctvom formulára.

V rámci preventívnych kardiologických vyšetrení je možné si vybrať z viacerých alternatív:

  • Kardio balík,
  • Základný balík,
  • Rozšírený balík,

Zoznam vyšetrení v jednotlivých balíkoch.

V prípade zistenia patologických nálezov pre Vás potrebné medikamentózne liečebné či intervenčné a kardiochirurgické zákroky zrealizujeme na náklady Vašej zdravotnej poisťovne.

Konziliárne kardiologické vyšetrenie je preplácané poisťovňou, na vyšetrenie je možné objednať sa telefonicky, alebo mailom (cpsk@vusch.sk).