CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ordinačné hodiny

1. poschodie, budova DIA, č. dverí 1.27

Psychologičky: PhDr. Eva Slovenská, Mgr. Pavla Frimmerová, Mgr. Katarína Havajová

Tel. číslo: 055 / 789 22 60

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda - Piatok mimo ordinačných hodín nás môžete kontaktovať na t.č.: 055/789 12 40, 055/789 12 00, 055/789 12 44

Ako sa k nám objednať?

Ambulancia primárne slúži pre pacientov VÚSCH, a.s.: ambulantných, aj hospitalizovaných. Sekundárne ambulancia vykonáva psychodiagnostickú, psychoterapeutickú a poradenskú činnosť aj pre pacientov a ich rodinných príslušníkov odoslaných všeobecným lekárom a špecialistami, alebo aj na vlastnú žiadosť pri zmene fyzického a psychického zdravia. Poskytuje psychologickú intervenciu, psychodiagnostiku a psychoterapiu pre zamestnancov VÚSCH, a.s. a pre ich rodinných príslušníkov. Ambulancia realizuje psychodiagnostiku pre posudkové účely Sociálnej poisťovne a iných inštitúcií.

Zdravotné problémy pacientov

 • Prioritne s chorobami kardiovaskulárneho systému a ich následkami.
 • Pri potrebe posúdenia stavu psychických funkcií a ich zmien deterioračnými vplyvmi., kardiovaskulárnych, neurologických a iných ochorení, poškodeniach mozgu, aktuálneho stavu pracovnej spôsobilosti.
 • S adaptačnými ťažkosťami na zmeny zdravotného stavu (úzkosti, depresivita, atď).
 • S potrebou krízovej intervencie pri vzťahových problémoch (osobných, pracovných) s dôsledkami na fyzické a psychické zdravie.
 • Psychosomatickými ochoreniami.

Realizované výkony

 • Psychologická diagnostika intelektových schopností, osobnosti a emocionality,
 • Diferenciálna diagnostika psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • Psychoterapia dospelých (Katatýmne imaginatívna psychoterapia, Systemická psychoterapia, Kognitívne behaviorálna psychoterapia, Racionálna psychoterapia, edukačné a relaxačné techniky),
 • Verbálna intervencia pri psychosomatických a somatických chorobných stavoch,
 • Krízová intervencia pri zvládaní náročných životných situácií (traumatické situácie, vážne ochorenia, úmrtie blízkej osoby, rozvod, strata zamestnania a iné),
 • Psychologické poradenstvo,
 • Znižovanie nadváhy prostredníctvom KBT (kognitívno-behaviorálny prístup),
 • Biofeedback a Neurobiofeedback,
 • Konziliárna činnosť: psychodiagnostika, pred a pooperačná edukácia, psychoterapia a krízová intervencia pre oddelenia a ambulancie VUSCH a.s.