CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ordinačné hodiny

Pracoviskom prvého kontaktu sú 2 angiologické ambulancie a ambulancia funkčnej cievnej diagnostiky.

 • Angiologická ambulancia 1 je špecializovaná a konziliárna ambulancia ktorá slúži na vyšetrenie pacientov z iných oddelení, iných nemocníc ako aj pacientom s akútnym angiologickým ochorením a akútnym aortálnym postihnutím.
 • Angiologická ambulancia 2 je špecializovaná ambulancia, kde sú vyšetrovaní pacienti s ochoreniami extrakraniálnych mozgových ciev, venóznych ochorení a kontrolných vyšetrení pacientov po intervenciách.
 • Funkčná angiologická ambulancia je ambulancia zameraná na kapilaroskopie, treadmill, USG kontroly hospitalizovaných pacientov, kontroly pacientov po aortálnych výkonov a neurologické konziliárne vyšetrenia

Angiologická ambulancia 1

prízemie, č. dverí 037.1

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Sestry: Mgr. Petrenková
Tel. číslo: 055 / 789 1766

Angiologická ambulancia 1

prízemie, č. dverí 037.2

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Sestry: Bc. Hajduková
Tel. číslo: 055 / 789 1766

Angiologická ambulancia 1

1. poschodie, budova DIA, č. dverí 1.28

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Sestry: Padisz
Tel. číslo: 055 / 789 1769

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok doc. MUDr. Rašiová, PhD., MUDr. Farkašová, PhD. 07:00 - 10:00 Kapilaroskopie
Utorok doc. MUDr. Rašiová, PhD., MUDr. Farkašová, PhD. 08:00 - 15:00 Kapilaroskopie
Streda - Piatok MUDr. Koščo 07:00 - 10:00 Aortálna poradňa

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie môže odoslať/objednať….

Pacienta na vyšetrenie objednáva:

 • lekár – praktický lekár, alebo špecialista, vrátane spádového angiológa
 • pacient resp. človek zastupujúci pacienta, na doporučenie lekára – PL/špecialistom

Angiologická ambulancia VÚSCH a.s. Košice – pôsobí ako krajská konzultačná ambulancia, objednávanie na doporučenie lekára/špecialistu pomáha objednávať indikovaných pacientov, minimalizuje vyšetrenia „necievných“ pacientov.

Zdravotné problémy pacientov

 • ťažkosti s chôdzou pre nedostatočné prekrvenie tepien dolných končatín, hlavne pre bolesti alebo nevýkonnosť dolných končatín,
 • defekty/rany na končatinách, spôsobené nedostatočným prietokom krvi,
 • opuchy končatín, spôsobené poruchou prietoku prevažne žilovým systémom,
 • zápaly resp. vracajúce sa zápaly povrchového žilového systému,
 • postihnutie tepien zásobujúcich mozog, spôsobujúce nedokrvenie mozgu, časté vyšetrenia pre točenie hlavy, hučanie v ušiach,
 • ochorenia obličkových ciev, hlavne pre zúženia obličkových tepien pre nedostatočnú funkciu alebo nedostatočne liečený vysoký tlak,
 • ochorenia aorty v hrudnej a brušnej oblasti, hlavne pri postihnutí s rozširovaním aorty, hroziacej prasknutím aorty,
 • poruchy prietoku v končatinách na podklade poruchy mikrocirkulácie – napr. pre farebné, teplotné a bolestivé prejavy v prstov končatín,
 • poruchy prekrvenia v brušnej oblasti – hlavne bolesti po najedení a stratou na hmotnosti pri zúžených tepnách brucha,
 • vyšetrenia nedostatočne funkčných vstupov ( fistúl ) na obličkovú dialýzu.

Realizované výkony

 • meranie členkových a prstových tlakov,
 • transkutánne meranie pO2,
 • fotopletyzmografia, kapilaroskopia,
 • treadmill test,
 • USG vyšetrenie tepien horných a dolných končatín, karotických, vertebrálnych, viscerálnych tepien vrátane renálnych,
 • USG vyšetrenie aorty, odstupujúcich vetiev aortálneho oblúka,
 • USG vyšetrenie žíl horných aj dolných končatín, dutiny brušnej a krku