CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ordinačné hodiny

prízemie, č. dverí 026

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Sestry: Jana Simighová, Marianna Zelénková

Tel. číslo: 055 / 789 15 61

E-mail: cievne@vusch.sk

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok MUDr. Marián Tomečko, PhD., MPH 07:00 - 15:00
Utorok MUDr. Mária Kubíková, PhD. 07:00 - 15:00
Streda MUDr. Ivan Žurkovský / MUDr. Peter Štefanič 07:00 - 15:00
Štvrtok doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH 07:00 - 15:00
Piatok MUDr. Jana Pobehová, PhD. 07:00 - 15:00

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie môže odoslať odborný lekár – špecialista (angiológ, cievny chirurg, chirurg, neurológ, nefrológ, resp. iný špecialista), s indikáciou k cievno-chirurgickému vyšetreniu.

V prípade hospitalizovaných pacientov na základe telefonického dohovoru s lekárom – cievnym chirurgom.

Na prvú konzultáciu je potrebné priniesť:

 • lekársku správu resp. nález od odborného lekára (kópiu),
 • ak pacient má k dispozícii USG nález, CT, MR – CD ev. snímky do PAX VÚSCH, a.s..

Zdravotné problémy pacientov

 • výdute tepenného systému, brušnej aorty, panvových tepien, tepien horných a dolných končatín, horných tepien
 • pri poškodení tepenného systému
 • bolesti horných a dolných končatín
 • nehojace sa rany a krvácanie pri ochorení tepien a žíl
 • pri ochorení krčných tepien – závraty, malátnosť (náhla cievna mozgová príhoda)
 • kŕčové žily na dolných končatinách
 • komplikácie pri hojení rán po operačnom výkone
 • ťažkosti dialyzovaných pacientov (nefunkčná a-v fistula, katéter)
 • akútna končatinová ischémia
 • chronická končatinová ischémia
 • ochorenia viscerálnych tepien
 • cievne malformácie a nádory

Realizované výkony

 • Špecializovaná starostlivosť o pacientov s akútnym aj chronickým cievnym ochorením, vrátane úrazov cievneho systému a malformácií
 • Zameriavame sa predovšetkým na posúdenie vhodnosti a možnosti operačnej liečby pacientov s cievnym ochorením
  (úzko spolupracujeme s angiológmi, internistami, rádiológmi, diabetológmi, nefrológmi, neurológmi a inými špecialistami)
 • Ultrazvuk dolných končatín pred a po operačných výkonoch
 • USG / Doppler cievneho systému
 • Ošetrovanie operačných rán, defektov
 • Vyberanie stehov po operačných výkonoch
 • Dispenzarizácia pacientov po cievno-chirurgických zákrokoch
 • Predpisovanie liekov zdravotníckych pomôcok a prostriedkov vlhkej terapie
 • Konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov z iných zdrav. zariadení
 • Telefonické konzultácie ohľadom liekov, zdrav. stavu
 • Indikácie k chirurgickej liečbe a k rádiointervenčným výkonom v spolupráci s angio a rtg pracoviskom