CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ordinačné hodiny

Ambulancia č. 1

1. poschodnie (hlavná budova), č. dverí 101

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Odbery: 07:00 – 08:00

Sestry: Bc. Oľga Balážová, Eva Kniežová, Mgr. Zuzana Čechovičová, Mgr. Viktória Šimková

Tel. číslo: 055 / 789 13 60

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok MUDr. Adriána Sudzinová, PhD. 08:00 - 15:00
Utorok prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc. 08:00 - 15:00
Streda MUDr. Erika Komanová, PhD. 08:00 - 15:00
Štvrtok MUDr. Miloš Šimurda, PhD. 08:00 - 15:00
Piatok MUDr. Zuzana Macháčová 08:00 - 15:00

Ambulancia č. 2

1. poschodnie (hlavná budova), č. dverí 103

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Odbery: 07:00 – 08:00

Sestry: Bc. Oľga Balážová, Eva Kniežová, Mgr. Zuzana Čechovičová, Mgr. Viktória Šimková

Tel. číslo: 055 / 789 13 62

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok MUDr. Ján Sedlák 08:00 - 15:00
Utorok MUDr. Kerekanič, PhD. 08:00 - 15:00
Streda prof. MUDr. Peter Mitro, PhD. 08:00 - 12:00
MUDr. Lukáš Plachý 12:00 - 15:00
Štvrtok MUDr. Zuzana Macháčová 08:00 - 15:00
Piatok MUDr. Ján Sedlák 08:00 - 15:00

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie môže odoslať spádový kardiológ, internista  alebo ošetrujúci lekár  z príslušnej nemocnice po predchádzajúcom telefonickom dohovore (pacient musí mať echokardiografické a holterovské vyšetrenie, ako aj kópiu EKG s poruchou rytmu, pokiaľ je dostupná).

Zdravotné problémy pacientov

  • Búšenie srdca, nepravidelná činnosť srdca, vynechávanie srdca (arytmie)
  • Pomalý pulz
  • Stavy na odpadnutie, krátkodobé straty vedomia (synkopy)
  • Zadýchavanie pri srdcovom zlyhávaní
  • Stavy po kardiopulmonálnej resuscitácii

Realizované výkony

  • Kontrola a programovanie prístrojov – kardiostimulátorov, defibrilátorov, slučkových rekordérov
  • EKG Holterovské monitorovanie 24hodinové aj viacdňové
  • Test na naklonenej rovine
  • Echokardiografia, vrátane tkanivového dopplera (posúdenie asynchrónie)
  • Diaľkové monitorovanie implantovaných prístrojov

Viac o oddelení.