CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pre koho je ambulancia určená?

 • konzultácie pacientov s ischemickou chorobou srdca, chlopňovými chybami, srdcovým zlyhávaním, kardiomyopatiami a ďalšími ochoreniami srdca
 • ambulantné vyšetrenia a zhodnotenie nálezov pred plánovanými invazívnymi výkonmi
 • kontroly pacientov po intervenčných zákrokoch

Ordinačné hodiny

1. poschodie (hlavná budova), č. dverí 107

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok 07:00 - 15:00

Odbery: 07:00 – 09:00

Sestry: Katarína Čipkalová, Renáta Ignácová, Božena Žarnayová

Tel. číslo: 055 / 789 14 61

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
MUDr. Mariana Dvorožňáková, MPH, MBA
MUDr. Ján Petruš
09:00 - 13:00
09:00 - 14:00
08:00 - 14:00
Utorok MUDr. Jana Jevčáková
MUDr. Eva Gulová
MUDr. Eduard Čurilla, PhD.
MUDr. Peter Kirsch PhD.
08:00 - 12:00
11:00 - 14:00
08:00 - 10:00
08:00 - 12:00
Streda MUDr. Róbert Novotný
MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
MUDr. Tomáš Hrabčák
08:00 - 15:00
09:00 - 13:00
08:30 - 11:00
Štvrtok MUDr. Radoslav Maxian
MUDr. Bibiána Kafková
MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
MUDr. Daniela Ondušová
07:30 - 10:30
09:00 - 15:00
08:30 - 14:00
10:30 - 15:00
Piatok MUDr. Jaroslav Kaplan
MUDr. Miroslav Gbúr
08:00 - 13:00
09:00 - 14:00

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie v našej kardiologickej ambulancii môže poukázať spádový kardiológ, internista, anesteziológ, prípadne iný špecialista.

Realizované výkony

Neinvazívne vyšetrovacie metódy (v spolupráci s OFD):

 • Echokardiografia
 • Transezofageálna echokardiografia
 • Trojrozmerná echokardiografia
 • Dobutamínová záťažová echokardiografia
 • Ultrasonografia periférnych ciev
 • Bicyklová záťažová ergometria
 • Elektrokardiografia
 • EKG Holterovské monitorovanie
 • Ambulantný 24 hodinový monitoring TK
 • CT-angiografia, vrátane CT-koronarografie
 • CT-ventrikulografia (Pozn: v spolupráci s FNLP)