CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ordinačné hodiny

1. poschodie, č. dverí 107

Ordinačné hodiny
Piatok 09:00 - 15:00

Sestry: Katarína Čipkalová

Tel. číslo: 055/789 14 67, 055/789 12 60

Lekár Ordinačné hodiny
Piatok MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP 09:00 - 15:00

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie v našej algeziologickej ambulancii môže poukázať spádový kardiológ, internista, prípadne iný špecialista.

Zdravotné problémy pacientov

 • Chronická bolesť
 • Ischemická bolesť dolných končatín
 • Bolesti pri diabetickej polyneuropatii,
 • Pooperačné chronické bolesti,
 • Bolesti pri refraktérnej angíne pectoris,
 • Komplexný regionálny bolestivý syndróm
 • Chronická bolesť u pacientov s vysokým kardiálnym rizikom
 • Vertebrogénny algický syndróm
 • Onkologická bolesť

Realizované výkony

 • fyzikálne vyšetrenie pacienta
 • intervenčné postupy  s použitím USG a RTG/C ramena

Viac informácií.