CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pre koho je ambulancia určená?

Ambulancia vykonáva komplexnú multidisciplinárnu diagnostiku a liečbu pacientov s krátkodobými poruchami vedomia – synkopami, epilepsiou a inými krátkodobými poruchami vedomia v spolupráci kardiológa , neurológa a iných konziliárnych špecialistov

Ordinačné hodiny

1. poschodie , budova DIA, č. dverí 1.23

Ordinačné hodiny
Piatok 07:00 - 15:00

Sestry: Mgr. Rychnavská

Tel. číslo: 055 / 789 13 66

Kardiológ

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok - Utorok prof. MUDr. Peter Mitro, PhD. 07:00 - 11:00
Streda MUDr. Zora Lazúrová , PhD. 07:00 - 13:00
Štvrtok - Piatok prof. MUDr. Peter Mitro, PhD. 07:00 - 11:00

Neurológ

Lekár Ordinačné hodiny
Pondelok - Utorok MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. 11:00 - 15:00
Streda MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. 13:00 - 15:00
Štvrtok - Piatok MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. 11:00 - 15:00

Ako sa k nám objednať?

Pacienta na vyšetrenie môže odoslať spádový kardiológ, internista, neurológ.

Realizované výkony

Diagnostické postupy

 • Provokačné testy: Head- up tilt test s videozáznamom a monitorovaním EEG, masáž karotického sínusu,
 • Monitorovanie: Ambulantné monitorovanie EKG (Holter ) v trvaní 24 hodín až 30 dní , ambulantné monitorovanie tlaku krvi (ABMP) , implantovateľný slučkový rekordér (ILR),
 • Testy autonómnych funkcií: Ortostatický test, hlboké dýchanie, Valsalvov manéver, izometrický handgrip v využitím kontinuálneho neinvazívneho merania tlaku krvi (Finometer Pro),
 • Kardiologická diagnostika: Fast- track prístup k echokardiografii, záťažovým testom, elektrofyziologickému vyšetreniu, koronárnej angiografii , MIBG scan myokardu, DAT sken ( cestou príslušných pracovísk),
 • Laboratórna diagnostika: Antineuronálne protilátky , diagnostika amyloidózy (metodika suchej kvapky ), sérologické vyšetrenia, adenozín v krvi,
 • Neurologická diagnostika: EEG , neurologické zobrazovacie metiky (CT , MRI).

Špecializované terapeutické postupy

 • Reflexná synkopa:
  • Štruktúrovaná a cielená edukácia zameraná na prevenciu rizikových faktorov vzniku reflexnej synkopy,
  • Biofeedback tréning izometrických protimanévrov
  • Tilt tréning
  • Farmakologická prevencia reflexných synkop
  • Definované procesy prístupu k kardiostimulácii
 • Ortostatická synkopa:
  • Štruktúrovaná a cielená edukácia zameraná na prevenciu rizikových faktorov vzniku reflexnej synkopy
  • Elastická bandáž dolných končatín a abdomenu
  • Úprava antihypertenzívnej liečby
  • Antihypotenzívna farmakoterapia
 • Kardiálna synkopa:
  • Antiarytmická farmakoterapia
  • Definované procesy prístupu k implantácii kardiostimulátorov, ICD, katétrovej ablácii a kardiochirurgii
 • Manažment epilepsie – antiepileptická farmakoterapia