Námestník  Odboru ošetrovateľskej starostlivosti  pre nechirurgické odbory
Mgr. TATIANA VALKOVÁ
kontakt: 055/789 1670
email: tvalkova@vusch.sk

Námestník  Odboru ošetrovateľskej starostlivosti  pre chirurgické odbory
Mgr. VIERA BABÍKOVÁ KALAFUSOVÁ
kontakt: 055/789 1671
email: vkalafusova@vusch.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čo potrebujete k prijatiu na:

Pobyt na:

Ďalšie informácie:

ÚSEK STRAVOVANIA A VÝŽIVY