Námestník  Odboru ošetrovateľskej starostlivosti  pre nechirurgické odbory
Mgr. TATIANA VALKOVÁ
kontakt: 055/789 1670

Námestník  Odboru ošetrovateľskej starostlivosti  pre chirurgické odbory
Mgr. VIERA KALAFUSOVÁ
kontakt: 055/789 1671

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čo potrebujete k prijatiu na:

Pobyt na:

Ďalšie informácie:

ÚSEK STRAVOVANIA A VÝŽIVY