KLINIKA KARDIOLÓGIE
AKTUALITY

01.04.2014 - Cenník poplatkov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov platný od 01.04.2014
02.02.2014 - Úsek pre biomedicínsky výskum VÚSCH, a.s.
01.10.2013 - Cenník zdravotných výkonov poskytovaných VÚSCH, a.s. - pre cezhraničnú starostlivosť